Finansiering

Det samlede finansieringsbehov er på 310 millioner kroner (ex. moms), hvoraf op til 60 % af anlægssummen finansieres via realkreditlån.

Projekt Det ny SIMAC er muliggjort takket være en betydelig donation på 100 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden. Hertil kommer en række andre donorer og partnere. Følgende har støttet projektet:

  • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Fonden er blandt de største i Danmark og favner både meget omkostningstunge projekter og gode ideer, der kræver mindre støtte.
  • Dampskibsselskabet Orient’s Fond, der blandt andet yder økonomisk støtte til Søfartsrelaterede formål, herunder uddannelse, forskning og formidling samt almennyttige og almenvelgørende formål.
  • Den Danske Maritime Fond yder økonomisk støtte til initiativer, der kan medvirke til at fremme en positiv udvikling af dansk skibsfart og/eller dansk værftsindustri inklusive udstyrsproducenter.
  • Lauritzen Fonden er en erhvervsdrivende fond, der yder støtte til almennyttige aktiviteter. Erhvervsaktiviteterne favner datterselskaberne J. Lauritzen, DFDS samt investeringsselskabet LF Investment.
  • Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond, der vil være en aktiv medspiller i en nytænkende udvikling af Sydfyn og blandt andet støtter projekter inden for energi- og miljøområdet.
  • Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond støtter almene formål inden for Sydfynske A/S geografiske område og navnlig med vægt på det maritime erhverv i bred forstand.

Bliv donor eller sponsor for Det ny SIMAC

Det ny SIMAC bliver ikke alene en vidensinstitution i absolut højeste klasse. Det skal også være et sted, der samler de maritime erhverv og en række andre innovative erhverv inden for industrien og energisektoren.

Derfor er målet at forankre de høje ambitioner for det ny SIMAC i en bred partnerkreds af fonde, maritime virksomheder og udstyrsleverandører. Det er vigtigt at finde den rigtige måde for hver enkelt partner at bakke op om projektet på.

Der er både mulighed for at bidrage med donationer og sponsorater til selve bygningen og til indretningen af den. Det drejer sig konkret om fx simulatorer, maskiner og udstyr til laboratorier og værksteder samt møbler og faciliteter i auditorier og Open Learning Centre.

 

Klik for kontaktinfo

outdated-browser