Projektkonkurrence

7. maj 2018 blev projektkonkurrencen sat i gang – og vinderprojektet tegnet af C.F. Møller Architects og EFFEKT blev afsløret hos SIMAC den 27. februar 2019. Se fotos af projektet og fra præsentationen af det i Galleri.

Konkurrenceprogrammet er udviklet i et tæt samarbejde mellem SIMAC, Svendborg Kommune og A.P. Møller Fonden.

[Læs hele programmet og dommerbetænkningen her.]

Helhedsplan for Nordre Kaj

Der er blevet udarbejdet en helhedsplan for hele konkurrenceområdet med forslag til bebyggelse, trafikanlæg, parkering, beplantninger og belægninger. Helhedsplanen tager udgangspunkt i ”Fremtidens havn: Udviklingsplan for Svendborg Havn”, der er vedtaget af Svendborg Kommune.

Helhedsplanen angiver på et overordnet niveau retningslinjer for den ønskede udvikling af Det ny SIMAC på Nordre Kaj. Helhedsplanen danner udgangspunkt for kommunens arbejde med at udarbejde en lokalplan for området. Kommunen er også ansvarlig for finansiering og udviklingen af den ny bydel.

Det ny SIMAC

Der er udarbejdet skitseforslag for nyt byggeri til SIMAC og en maritim erhvervs- og udviklingspark; i to etaper. På nuværende tidspunkt er kravene til Det ny SIMAC og den maritime erhvervs- og udviklingspark (etape 1) beskrevet detaljeret, mens kravene til evt. senere udvidelse af Det ny SIMAC og den maritime erhvervs- og udviklingspark (etape 2) først bliver beskrevet efter konkurrencen, når der er behov for det.

30 hold ønskede prækvalifikation

Efter gennemgang af ansøgerne, blev fire hold udvalgt til at deltage i konkurrencen. De er:

  • COBE ApS; med Learningspaces v/ Winie Ricken som konsulent
  • C.F. Møller A/S; med EFFEKT ApS som underrådgiver
  • Tegnestuen Vandkunsten A/S; med Rolvung og Brøndsted Arkitekter ApS og BOGL ApS landskabsarkitekter som underrådgivere
  • PLH Arkitekter A/S; med Praksis Arkitekter og Arkitekt Kirstine Jensens Tegnestue som underrådgivere.

Projektkonkurrencen er gennemført på EU-udbudsretlige vilkår.

outdated-browser