Udbud af byggeprojekt

MT Højgaard A/S er 30. oktober 2020 blevet tildelt kontrakten som hovedentreprenør på byggeriet af Det ny SIMAC. Bygherre har valgt at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud fra MT Højgaard; altså uden afholdelse af forhandlinger.

Følgende var pr. 31. juli 2020 blevet prækvalificeret og afgav indledende tilbud på opførelsen af Det ny SIMAC:

  • CASA A/S
  • Skjøde Knudsen A/S
  • MT Højgaard A/S

Samlet set modtog SMUC Fonden 10 anmodninger om prækvalifikation og udvalgte derfor, jf. udbudsbetingelserne, de 3 ansøgere som blev vurderet at have den bedste tekniske og faglige formåen i forhold til den udbudte opgave.

Udbudsbekendtgørelsen er afsendt den 8. juni 2020. Udbuddet er gennemført som udbud med forhandling efter Udbudsloven og er annonceret i EU-Tidende.

outdated-browser