Byggefotos

Juni 2023: Huset er stort set færdigt. Alle vinduer, dæklister og facadeelementer er monteret. Understøtninger er fjernet under bygningens udhæng, der nu er selvbærende takket være de skrå stænger, som udligner vægten til facaden. Et råt hus, der spejler sig i havnen og omgivelserne.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Juni 2023: Atriet fra niveau 0. Kantinen ligger bag glasvæggen bagerst ud mod havnen. De rå og industrielle materialer bliver blødt op af det varme træ på væggen ind mod køkken, toiletter og teknik.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Juni 2023: Atriet fra niveau 3. Det er tydeligt at se, hvordan hovedtrappen snor sig hele vejen op igennem bygningen og giver adgang til alle faciliteter. Set herfra forstår man også, hvorfor Nyt SIMAC vandt Betonelementprisen 2023. En kompleks konstruktion, hvor statikken bliver til æstetikken og omvendt.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Juni 2023: Der er valgt solide materialer. Beton, stål, glas og træ. Bygningen er bygget til at blive brugt og matcher, med sine synlige installationer, de skibe de studerende bliver uddannet til at navigere, reparere og holde i sikker drift på verdenshavene.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Juni 2023: Bygningens centrale atrium set fra niveau 1. Det store auditorium mod havnen ses bag glasvæggen på modsatte side. Installationer er synlige og i venstre side anes garderobeskabe til de studerende.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Juni 2023: Fra forbindelsesgangen på niveau 1, kan man gennem glasvæggen se ned i kantine- og cafeområdet, hvortil der er direkte adgang fra havnepromenaden gennem karusseldøren.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Juni 2023: Industrikøkkenet i stueetagen er færdigmonteret med maskiner, køl mv.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Juni 2023: På niveau 1 kommer studieadministration og studievejledning til at sidde. Der er adgang fra et større flexområde udenfor, hvor både undervisere og studerende kommer igennem, når de skal til hhv. deres kontorpladser og undervisningslokalerne på denne etage. Også her er der, ligesom i resten af bygningen, synlige installationer.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Juni 2023: Et mindre fordybelsesrum til fx studiegruppearbejde; med garderobeskabe til de studerende indbygget i gangen udenfor.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Juni 2023: Det store fordelingsareal ud mod atriet på niveau 1. Bag glasvæggene bagerst, findes værksteder og det kommende simulatorcenter i to etager.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Juni 2023: Det store værkstedsrum i to etager i hele bygningens længde. Her monterer SIMAC forskelligt værkstedudstyr til undervisningen. Lokalet har ekstra udsugning og nedhængte strømskinner.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Juni 2023: Podiet er færdigt i det store auditorium mod havnen. Nu mangler kun montage af stole, AV-udstyr mv.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Juni 2023: Luftpudetaget bader hele bygningens indre i dagslys. Hovedtrappen fortsætter helt til niveau 4 øverst, hvorfra der, gennem glasfacaden, er udgang til den store tagterrasse med fri udsigt over havnen og hele byen.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Januar 2023: Facaden på Det ny SIMAC spejler sig i havnen. Udvendig er bygningen stort set færdig. Nu mangler kun de afsluttende arbejder under bygningens udhæng ved de fire hjørner samt portene i stueetagen foran det kommende saltvandslaboratorium.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Januar 2023: Facaden i nærbillede. Her ses det tydeligt, hvordan glaselementerne veksler med blændelementer. Begge dele er også færdigmonteret med rammer, solafskærmning osv. Bygningens bærende betonsøjler vil blive ved med at fremstå rå.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Januar 2023: Den store tagterrasse mod havnen er færdig. Betondækket er lagt, værnet er monteret og glasfacaderne er stort set færdige, på nær de afsluttende alulister. Pergolaen, som her mest er til pynt, er også dækket ind og afslutter bygningens profil på øverste etage.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Januar 2023: Bygningen er transparent, hvilket tydeligt ses på tværs af det centrale atrium. Dagslys stråler ind både fra luftpudetaget og tværs igennem husets glasfacader og -vægge. Arkitekterne har fra starten haft en klar idé om, at livet i bygningen skulle være tydeligt alle steder.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Januar 2023: Hovedtrappen går fra stueetagen og rundt om atriet op til alle etager. Værn er nu monteret langs trappen, der ligesom resten af bygningen får et råt, maritimt udseende.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Januar 2023: Arbejdet med indvendige gipsvægge og færdiggørelse af alle bygningens installationer er i fuld gang. På balkonerne rundt om atriet er der monteret samme værn som på trappen.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Januar 2023: Elevatoren er løftet på plads og ståldørene har stadig beskyttende plastfolie mens der bliver bygget.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Januar 2023: Indvendige glas- og akustikvægge mellem kontorerne er monteret. Bygningens synlige installationer ses tydeligt mellem lysarmaturerne, som her er hængt op.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Januar 2023: Arbejdet med at opbygge podiet til siddepladserne i auditoriet tager form. Her ses også de færdige lofter med akustikpaneler, synlige tekniske installationer og lysarmaturer. Mod facaden er betonsøjlerne dog beklædt med gips og bliver malet.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Januar 2023: I et af undervisningslokalerne på første etage ser man tydeligt dimensionerne på ventilationsanlægget. Det er nødvendigt for at sikre frisk luft og genindvinding af varme og – som her – med ekstra udsugning fra det værkstedsarbejde, der kommer til at foregå her.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Januar 2023: Selvom arbejdet med den indvendige montage af bygningen er kommet langt, bliver der stadig båret store mængder af materialer ind. De skal især bruges til at færdiggøre akustikvægge og glasvægge og de sidste lofter i stueetagen. Først når bygningen bliver afleveret til SIMAC den 1. juli 2023, begynder flyttefolkene at bære møbler, inventar og teknisk udstyr ind.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Oktober 2022: Den maritime erhvervspark er nået op i fuld højde og facaden bliver monteret. Bagved Det ny SIMAC med færdig facade og luftpudetaget øverst. Her er det tydeligt hvor tæt de to bygninger står med alle muligheder for at samarbejde og udnytte hinandens faciliteter.
Foto: Tim Kildeborg Jensen

Oktober 2022: Bygningen fra havnen. Facadens vindues- og blændelementer er færdigmonteret. Tagterrassen kommer til at være under pergolaen på øverste etage.
Foto: Tim Kildeborg Jensen

Oktober 2022: Herfra er det tydeligt, at Det ny SIMAC og Den maritime erhvervspark har forskellige funktioner: erhvervsparkens kontorlokaler i kontrast til læringshusets forskellige laboratorier, auditorier, kontorer, mødelokaler og undervisningslokaler i forskellige højder og størrelser.
Foto: Tim Kildeborg Jensen

Oktober 2022: Luftpudetaget lukker dagslyset ind og bader bygningens atrium i dagslys. Tagterrassen mod havnen kommer til at ligge udenfor facadevinduerne øverst.
Foto: Tim Kildeborg Jensen

Oktober 2022: Luftpudetaget er, takket være sin luftfyldte sandwichkonstruktion, både isolerende og modstandsdygtigt overfor vejr og vind.
Foto: Tim Kildeborg Jensen

Oktober 2022: Materialer til den indvendige montage af ventilation, el-installationer, skillevægge og lofter er opmagasineret på alle etager på balkonerne ud mod atriet.
Foto: Tim Kildeborg Jensen

Oktober 2022: Mange af bygningens tekniske installationer hænger under lofterne. Sprinkleranlægget bliver monteret over det store auditorium samtidig med, at podieopbygningen til stole mv. rejser sig fra gulvet.
Foto: Tim Kildeborg Jensen

Oktober 2022: Øverst i bygningen bliver der monteret køleanlæg, som vil hjælpe med at holde en konstant indendørstemperatur på varme dage.
Foto: Tim Kildeborg Jensen

Oktober 2022: Entreprenørens folk kan nyde, at også udsigten mod land er flot. I baggrund det nuværende SIMAC på Graaesvej.
Foto: Tim Kildeborg Jensen

Oktober 2022: Der er monteret akustiklofter. Når skillevæggene er sat op, bliver der indrettet kontorer og mødelokaler her.
Foto: Tim Kildeborg Jensen

Oktober 2022: Ventilationsanlægget, og en del af de øvrige tekniske installationer, er bevidst gjort synlige. På den måde kan de bruges i undervisningen og mime installationerne på de skibe, der vil blive en del af de studerende fremtidige arbejdsplads.
Foto: Tim Kildeborg Jensen

Oktober 2022: Laboratorier på bygningens tredje etage, vil i fremtiden indeholde drejebænke, maskinværksted og simulatorcenter. Den rå beton udgør det færdige arbejdsgulv, mens der stadig mangler de sidste tekniske installationer bl.a. under lofterne.
Foto: Tim Kildeborg Jensen

Oktober 2022: I stueetagen ligger kantinens produktionskøkken med kølerum, varmt- og koldt køkken samt opvaskerobot. Kantinen vil betjene både de studerende, underviserne, Den maritime erhvervspark og alle andre, idet her bliver offentlig adgang. 
Foto: Tim Kildeborg Jensen

Oktober 2022: Bygningen har to elevatorer. Her er styreskinner og motor ved at blive monteret i den ene elevatorskakt.
Foto: Tim Kildeborg Jensen

Oktober 2022: På bygningens tag, mod havnen, kommer der en stor tagterrasse på hele arealet under pergolaen. Terrassen får betondæk og bliver hævet ca. 30 cm. over tagpappet.
Foto: Tim Kildeborg Jensen

Oktober 2022: Tagetagen med tagterrasse, taghuse og luftpudetaget set fra DLG bygningen.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Oktober 2022: Det ny SIMAC forrest, herefter Den maritime erhvervspark og bagerst de gamle DLG-siloer. Mellem SIMAC og Den maritime erhvervspark kommer campustorvet med træer, plads til ophold og adgang til begge bygninger. Mellem Den maritime erhvervspark og DLG-siloerne er det planen at bygge nyt UCL-campus med plads til 1000 studerende på lærer/pædagog-, sygeplejerske-, fysioterapeut- samt service og finansøkonomuddannelserne.
Foto: Tim Kildeborg Jensen

Maj 2022: Det ny SIMAC i fuld højde. Taghusene (øverst) er ved at blive apteret og facaderne bliver efterfølgende beklædt med galvaniseret stålplade. I forgrunden byggepladsen til den kommende Maritime Erhvervspark, der er funderet og har fået støbt betonpladen i stueetagen. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Maj 2022: Bygningen fra landsiden. Når de store facadevinduer er monteret, bliver den midlertidige afstivning i form af skråstivere og afstivningstårn fjernet. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Maj 2022: Bygningen set fra havnen. Her ser man tydeligt den dobbelthøje facade foran bygningens store auditorium. Øverste etage består af taghuse og store tagterrasser. Foto: Tim Kildeborg Jensen

 

Maj 2022: Et udsnit af facaden langs havnen. Under udkragningerne opstår der små pladser langs kajen. Indenfor ligger det kommende Maskinlaboratorium i direkte forbindelse med havnen. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Maj 2022: Der bliver arbejdet på facaden, hvor de store facadevinduer bliver monteret nedefra og op. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Maj 2022: Kran og lift bliver anvendt, når de store facadevinduer skal hejses op og monteres i bygningens grid af betonsøjler. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Maj 2022: Facader og beklædning bliver monteret på taghusene øverst. Efterfølgende bliver der flere steder lavet dæk til store tagterrasser med udsigt over byen og havnen. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Maj 2022: Bygningens centrale atrium. Hovedtrappen snor sig rundt om atriet fra stuetagen og hele vejen op. Øverst ses den midlertidige tagbeklædning, hvor luftpudetaget senere bliver monteret. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Maj 2022: Fra anden sal på tværs af atriet. Bagerst de høje rum hvor forskellige værksteder og skibssimulatoren bliver centrale elementer i uddannelsen af fremtidens skibsofficerer, skibsførere og maskinmestre. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Maj 2022: På toppen af podiet i det store i auditorium, hvorfra der er udsigt til havnen og byen. Senere bliver rummet apteret med bl.a. stolerækker og AV-udstyr. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Maj 2022: Det store auditorium set fra atriet. Det optager det meste af første- og andensalen ud mod havnen. Nederst til højre anes hovedindgangen fra havnesiden. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Maj 2022: Udsigten fra Det ny SIMAC til det ”gamle” SIMAC på Graaesvej. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Maj 2022: Udsigten fra auditoriet på første sal til havnen. Foto: Tim Kildeborg Jensen

December 2021: Der gøres klar til at montere elementer på råhusets tredje og fjerde etage. Nu mangler kun den øverste femte etage. Foto: Tim Kildeborg Jensen

November 2021: Sydfacaden. I hjørnet ses en af de kommende åbne adgangspladser under det udkragede hjørne. Foto: Tim Kildeborg Jensen

November 2021: Bygningen hænges op. Her på tredje etage ved et af bygningens udkragede hjørner. Foto: Tim Kildeborg Jensen

November 2021: Efterhånden som råhuset skyder i vejret, bliver der sat midlertidige vinduesfacader på. De er med til at sikre, at der kan arbejdes kontinuerligt indvendigt i bygningen. Foto: Tim Kildeborg Jensen

November 2021: Betonelementer, stål og beton bliver hejst op på etagerne. I alt bliver der monteret ca. 300 betonelementsøjler, 250 stålbjælker, 350 betonelementvægge, 800 betonhuldækelementer samt 70 betontrappeelementer. Foto: Tim Kildeborg Jensen

November 2021: Byggekranen står i bygningens centrale atrium og løfter blandt andet alle beton- og stålelementerne til råhuset på plads. Foto: Tim Kildeborg Jensen

September 2021: Det ny SIMAC ved kajkanten på Nordre Kaj. På det gamle godsterræn bagved kommer der en ny bydel og i forgrunden af billedet vil den fremtidige maritime erhvervspark blive opført. Foto: Tim Kildeborg Jensen

September 2021: Bygningen tager form på byggegrunden. I baggrunden Nyborgvej og til venstre havnebassinet. Foto: Tim Kildeborg Jensen

September 2021: Betonsøjler, etagedæk, kerner til blandt andet elevatorer samt teknik og de første skillevægge er monteret i råhuset. Foto: Tim Kildeborg Jensen

September 2021: Bygningens kvadratiske grundplan, der er trukket tilbage i de fire hjørner, er tydelig. Her er en stor del af etageadskillelsen til første etage monteret. Foto: Tim Kildeborg Jensen

August 2021: Det store grid af betonsøjler og bjælker bærer etagedæk – her ses kommende spiseområde. Foto: Tim Kildeborg Jensen

August 2021: Bygningen bliver klimasikret op til 3 meter over normal vandstand. Betonkanten nederst i facaden kan modstå vandtrykket ved stormflod. Glasfacaderne bliver monteret ovenpå. Foto: Tim Kildeborg Jensen

August 2021: Råhuset tager form. Byggekranen står midt i det store atrium, der bliver hjertet i Det ny SIMAC. Foto: Tim Kildeborg Jensen

August 2021: Terrændækket, hvor installationer til blandt andet kloak og tagvand er forberedt. Galn stålbeslag langs facaden kommer til at bære husets glasfacade. Foto: Tim Kildeborg Jensen

August 2021: De første betonelementer bliver opstillet på byggegrunden, hvor punktfundamenter er gjort klart til at bære huset. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Marts 2021: Udlægning af beton samt afretning ved hjælp af en rager (en såkaldt juster; skaft og PVC rør) for bygningens terrændæk. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Marts 2021: Udlægning af beton for bygningens terrændæk. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Marts 2021: Der bliver lagt armeringsnet ud og gjort klar til støbning af bygningens terrændæk. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Februar 2021: De færdige punktfundamenter på byggepladsen. Her kommer bygningens grid af betonsøjler til at stå. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Februar 2021: Punktfundamenterne tager form på byggepladsen. I forgrunden de op til 35 meter lange betonpæle, der forinden er rammet ned i undergrunden. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Februar 2021: Armeringskurve til bygningens punktfundamenter bliver bundet på pladsen og placeret inden støbning. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Februar 2021: De op til 35 meter lange betonpæle bliver rammet ned i jorden. Ca. 600 betonpæle i varierende længder kommer til at bære det kommende SIMAC. Foto: Tim Kildeborg Jensen

outdated-browser