Projektet

Den 7. maj 2018 blev projektkonkurrencen sat i gang. C.F. Møller Architects og EFFEKTs vinderprojekt blev afsløret hos SIMAC d. 27. februar 2019. MT Højgaard var hovedentreprenør for byggeprojektet, mens Artelia har været rådgivende ingeniører.

Se her for billeder.

Konkurrenceprogrammet blev udviklet i et tæt samarbejde mellem SIMAC, Svendborg Kommune og Den A.P. Møllerske Støttefond.

Læs hele programmet og dommerbetænkningen her.

30 hold ønskede prækvalifikation

Efter gennemgang af ansøgerne, blev fire hold udvalgt til at deltage i konkurrencen:

  • COBE ApS; med Learningspaces v/ Winie Ricken som konsulent
  • C.F. Møller A/S; med EFFEKT ApS som underrådgiver
  • Tegnestuen Vandkunsten A/S; med Rolvung og Brøndsted Arkitekter ApS og BOGL ApS landskabsarkitekter som underrådgivere
  • PLH Arkitekter A/S; med Praksis Arkitekter og Arkitekt Kirstine Jensens Tegnestue som underrådgivere.

Projektkonkurrencen er gennemført på EU-udbudsretlige vilkår.

Helhedsplan for Nordre Kaj

Der er blevet udarbejdet en helhedsplan for hele konkurrenceområdet med forslag til bebyggelse, trafikanlæg, parkering, beplantninger og belægninger. Helhedsplanen tager udgangspunkt i ”Fremtidens havn: Udviklingsplan for Svendborg Havn”, der er vedtaget af Svendborg Kommune.

Helhedsplanen angiver på et overordnet niveau retningslinjer for den ønskede udvikling af SIMAC på Nordre Kaj. Helhedsplanen danner udgangspunkt for kommunens arbejde med at udarbejde en lokalplan for området. Kommunen er også ansvarlig for finansieringen og udviklingen af den nye bydel.

 

 

Tidsplan

Tidsplan
Maj ’18: Konkurrencen bliver udskrevet
Februar ’19: Der er udpeget en vinder af den tofasede konkurrence
2019: Projektering, lokalplaner og byggetilladelser
2020-’23: Entrepriseudbud og byggeri
2023: Sept. 2023: Officiel indvielse af SIMAC
outdated-browser