Finansiering

Det samlede finansieringsbehov er på 310 millioner kroner (ex. moms), hvoraf op til 60 % af anlægssummen finansieres via realkreditlån.

  • Den A.P. Møllerske Støttefond har, takket være en betydelig donation på 100 millioner koner, været afgørende for at projektet er blevet realiseret. 

Hertil kommer en række andre donorer og partnere, som har støttet byggeriet:

  • A/S Dampskibsselskabet Orient’s fond, der blandt andet yder økonomisk støtte til Søfartsrelaterede formål, herunder uddannelse, forskning og formidling samt almennyttige og almenvelgørende formål.
  • Den Danske Maritime Fond yder økonomisk støtte til initiativer, der kan medvirke til at fremme en positiv udvikling af dansk skibsfart og/eller dansk værftsindustri inklusive udstyrsproducenter.
  • Lauritzen Fonden er en erhvervsdrivende fond, der yder støtte til almennyttige aktiviteter. Erhvervsaktiviteterne favner datterselskaberne J. Lauritzen, DFDS samt investeringsselskabet LF Investment.
  • Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond, der vil være en aktiv medspiller i en nytænkende udvikling af Sydfyn og blandt andet støtter projekter inden for energi- og miljøområdet.
  • Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond støtter almene formål inden for Sydfynske A/S geografiske område og navnlig med vægt på det maritime erhverv i bred forstand.
outdated-browser