SMUC Fonden

SIMAC-bygningen er forankret i en privat, erhvervsdrivende fond. Fonden Svendborg Maritime Uddannelsescenter (SMUC Fonden eller blot SMUC) er stiftet med henblik på at eje, udvikle og bygge Det ny SIMAC samt drive grund og bygninger i samarbejde med SIMAC. SMUC Fonden er etableret fordi:

  • Fondskonstruktionen skaber armslængde og transparens i forhold til den fremtidige lejer.
  • Fondskonstruktionen gør det muligt at skabe en professionel byggefunktion omkring byggeriet af Det ny SIMAC. Dermed fritager man også SIMAC for denne opgave, der vil fjerne fokus fra kerneopgaven; at lave uddannelser, der fastholder Danmarks internationale førerposition inden for de maritime erhverv.
  • Fondskonstruktionen gør det muligt at afløfte moms, hvilket er bekræftet af SKAT. Dette er ikke muligt for SIMAC selv, som ikke-erhvervsdrivende uddannelsesinstitution.
  • Fondskonstruktionen sikrer at midlerne til at opføre faciliteterne bliver udnyttet bedst muligt.

SMUC Fonden er organiseret omkring en vedtægt, der gør det muligt at understøtte offentligt godkendte videregående maritime uddannelsesinstitutioner ved at opføre, eje, udleje og i øvrigt drive en eller flere ejendomme på Svendborg Havn. Det giver donorerne sikkerhed for, at deres donation bliver anvendt i overensstemmelse med hensigten.

SMUC Fonden ledes af en bestyrelse med fem medlemmer med dyb indsigt i lokale forhold og byggeri. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af Den A.P. Møllerske Støttefond (APMF) og SIMAC. Bestyrelsesmedlemmerne besidder komplementære kompetencer, der sikrer et bredt spænd af relevant erfaring til opgavens omfang.

Redegørelse god fondsledelse

Se bestyrelsens medlemmer her:

FREDERIK EJLERS
Bestyrelsesformand
Arkitekt maa / Partner i BAUHERR PS

Personlige oplysninger
Fødselsår: 1962
Køn: Mand
Indtrædelse: 2017
Udløb: Frem til et år efter byggeriets afslutning
Udpeget af: APMF
Uafhængighed: Ja

Baggrund
Frederiks særlige kompetencer:
Ledelse af komplicerede byggeprojekter

Frederiks øvrige ledelseshverv:
Tidligere Head of Client Consultancy, Gottlieb Paludan Architects
Partner, BAUHERR PS
Bestyrelsesmedlem, Frederiksberg Boligfond

LARS SCHÖTTLI AHRENDTSEN
Bestyrelsesmedlem
Forretningschef i Fyns Maritime Klynge

Personlige oplysninger
Fødselsår: 1968
Køn: Mand
Indtrædelse: 2017
Udløb: Frem til et år efter byggeriets afslutning
Udpeget af: SIMAC
Uafhængighed: Ja

Baggrund
Lars’ særlige kompetencer:
Indgående maritim branchekendskab
Ledelse af maritime uddannelsesinstitutioner

Lars’ øvrige ledelseshverv:
Forretningschef, Fyns Maritime Klynge
Bestyrelsesmedlem, VL 60, Svendborg
Bestyrelsesformand, Foreningen MARCOMP, maritime kompetencer
Bestyrelsesmedlem, Svendborg Erhvervsforum

ANDREAS CHRISTENSEN
Bestyrelsesmedlem
Partner i Horten Advokatpartnerselskab

Personlige oplysninger
Fødselsår: 1973
Køn: Mand
Indtrædelse: 2017
Udløb: Frem til et år efter byggeriets afslutning
Udpeget af: APMF
Uafhængighed: Ja

Baggrund
Andreas’ særlige kompetencer:
Advokat med speciale inden for bl.a. udbudsret og statsstøtteret

Andreas’ øvrige ledelseshverv:
Bestyrelsesmedlem, Handicap Befordring A/S Bestyrelsesmedlem, Fonden Danmarks Rostadion Bestyrelsesmedlem, Copenhagen Arena
Bestyrelsesmedlem, Dansk Forening for Europaret Bestyrelsesmedlem, Processio ApS

STIG DUE
Bestyrelsesmedlem
CEO i CC Jensen

Personlige oplysninger
Fødselsår: 1957
Køn: Mand
Indtrædelse: 2017
Udløb: Frem til et år efter byggeriets afslutning
Udpeget af: SIMAC
Uafhængighed: Ja

Baggrund
Stigs særlige kompetencer:
Uddannet civilingeniør (B)
Tidligere ansat i Monberg & Thorsen
Deltaget i ledelse af større og komplekse projekter

Stigs øvrige ledelseshverv:
Administrerende direktør, C.C. Jensen A/S Bestyrelsesmedlem, Riis Retail A/S
Bestyrelsesmedlem, Audientes
Næstformand, Den Sociale Udviklingsfond

KIRSTEN ELKJÆR
Bestyrelsesmedlem
Filialdirektør i Fynske Bank, Svendborg

Personlige oplysninger
Fødselsår: 1966
Køn: Kvinde
Indtrædelse: 2017
Udløb: Frem til et år efter byggeriets afslutning
Udpeget af: SIMAC
Uafhængighed: Ja

Baggrund
Kirstens særlige kompetencer:
Finansiering Finansiel rådgivning

Kirstens øvrige ledelseshverv: Filialdirektør, Fynske Bank A/S, Svendborg
Bestyrelsesmedlem, Svendborg Fjernvarme

outdated-browser