SIMAC-bygningen

SIMAC er et maritimt uddannelsescenter på Nordre Kaj midt på Svendborg Havn. Byggeriet er forankret i SMUC Fonden, der påbegyndte i 2018 med en projektkonkurrence - og med indflytning i 2023. I den nye bygning er det ambitionen, at SIMAC skal fortsætte med udvikle det høje ambitionsniveau i et nyt, samlet campus med rammer i verdensklasse.

  • SIMAC hjælper med at fastholde Danmarks internationale førerposition inden for de maritime erhverv
  • Som stærk vidensinstitution er SIMAC med til at udvikle de maritime erhverv
  • SIMAC har nu fået endnu bedre muligheder for samarbejde mellem forskning, erhverv og uddannelse, hvilket vil øge innovationshøjden og vækstskabelsen
  • SIMAC styrker en attraktiv fødekæde af private arbejdspladser, kommunale arbejdspladser og stærke uddannelsesinstitutioner

Byggeriet er blandt andet blevet muliggjort takket være en donation på 100 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Den samlede finansiering var på 310 millioner kr. ekskl. moms (Indeks 2023). Grunden blev købt af Svendborg Kommune, som derudover ikke har finansieret opførelsen af SIMAC.

outdated-browser