Byggefotos

Maj 2022: Det ny SIMAC i fuld højde. Taghusene (øverst) er ved at blive apteret og facaderne bliver efterfølgende beklædt med galvaniseret stålplade. I forgrunden byggepladsen til den kommende Maritime Erhvervspark, der er funderet og har fået støbt betonpladen i stueetagen. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Download billedet i fuld opløsning her.

Maj 2022: Bygningen fra landsiden. Når de store facadevinduer er monteret, bliver den midlertidige afstivning i form af skråstivere og afstivningstårn fjernet. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Maj 2022: Bygningen set fra havnen. Her ser man tydeligt den dobbelthøje facade foran bygningens store auditorium. Øverste etage består af taghuse og store tagterrasser. Foto: Tim Kildeborg Jensen

 

Maj 2022: Et udsnit af facaden langs havnen. Under udkragningerne opstår der små pladser langs kajen. Indenfor ligger det kommende Maskinlaboratorium i direkte forbindelse med havnen. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Maj 2022: Der bliver arbejdet på facaden, hvor de store facadevinduer bliver monteret nedefra og op. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Maj 2022: Kran og lift bliver anvendt, når de store facadevinduer skal hejses op og monteres i bygningens grid af betonsøjler. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Maj 2022: Facader og beklædning bliver monteret på taghusene øverst. Efterfølgende bliver der flere steder lavet dæk til store tagterrasser med udsigt over byen og havnen. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Maj 2022: Bygningens centrale atrium. Hovedtrappen snor sig rundt om atriet fra stuetagen og hele vejen op. Øverst ses den midlertidige tagbeklædning, hvor luftpudetaget senere bliver monteret. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Maj 2022: Fra anden sal på tværs af atriet. Bagerst de høje rum hvor forskellige værksteder og skibssimulatoren bliver centrale elementer i uddannelsen af fremtidens skibsofficerer, skibsførere og maskinmestre. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Maj 2022: På toppen af podiet i det store i auditorium, hvorfra der er udsigt til havnen og byen. Senere bliver rummet apteret med bl.a. stolerækker og AV-udstyr. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Maj 2022: Det store auditorium set fra atriet. Det optager det meste af første- og andensalen ud mod havnen. Nederst til højre anes hovedindgangen fra havnesiden. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Maj 2022: Udsigten fra Det ny SIMAC til det ”gamle” SIMAC på Graaesvej. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Maj 2022: Udsigten fra auditoriet på første sal til havnen. Foto: Tim Kildeborg Jensen

December 2021: Der gøres klar til at montere elementer på råhusets tredje og fjerde etage. Nu mangler kun den øverste femte etage. Foto: Tim Kildeborg Jensen

November 2021: Sydfacaden. I hjørnet ses en af de kommende åbne adgangspladser under det udkragede hjørne. Foto: Tim Kildeborg Jensen

November 2021: Bygningen hænges op. Her på tredje etage ved et af bygningens udkragede hjørner. Foto: Tim Kildeborg Jensen

November 2021: Efterhånden som råhuset skyder i vejret, bliver der sat midlertidige vinduesfacader på. De er med til at sikre, at der kan arbejdes kontinuerligt indvendigt i bygningen. Foto: Tim Kildeborg Jensen

November 2021: Betonelementer, stål og beton bliver hejst op på etagerne. I alt bliver der monteret ca. 300 betonelementsøjler, 250 stålbjælker, 350 betonelementvægge, 800 betonhuldækelementer samt 70 betontrappeelementer. Foto: Tim Kildeborg Jensen

November 2021: Byggekranen står i bygningens centrale atrium og løfter blandt andet alle beton- og stålelementerne til råhuset på plads. Foto: Tim Kildeborg Jensen

September 2021: Det ny SIMAC ved kajkanten på Nordre Kaj. På det gamle godsterræn bagved kommer der en ny bydel og i forgrunden af billedet vil den fremtidige maritime erhvervspark blive opført. Foto: Tim Kildeborg Jensen

September 2021: Bygningen tager form på byggegrunden. I baggrunden Nyborgvej og til venstre havnebassinet. Foto: Tim Kildeborg Jensen

September 2021: Betonsøjler, etagedæk, kerner til blandt andet elevatorer samt teknik og de første skillevægge er monteret i råhuset. Foto: Tim Kildeborg Jensen

September 2021: Bygningens kvadratiske grundplan, der er trukket tilbage i de fire hjørner, er tydelig. Her er en stor del af etageadskillelsen til første etage monteret. Foto: Tim Kildeborg Jensen

August 2021: Det store grid af betonsøjler og bjælker bærer etagedæk – her ses kommende spiseområde. Foto: Tim Kildeborg Jensen

August 2021: Bygningen bliver klimasikret op til 3 meter over normal vandstand. Betonkanten nederst i facaden kan modstå vandtrykket ved stormflod. Glasfacaderne bliver monteret ovenpå. Foto: Tim Kildeborg Jensen

August 2021: Råhuset tager form. Byggekranen står midt i det store atrium, der bliver hjertet i Det ny SIMAC. Foto: Tim Kildeborg Jensen

August 2021: Terrændækket, hvor installationer til blandt andet kloak og tagvand er forberedt. Galn stålbeslag langs facaden kommer til at bære husets glasfacade. Foto: Tim Kildeborg Jensen

August 2021: De første betonelementer bliver opstillet på byggegrunden, hvor punktfundamenter er gjort klart til at bære huset. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Marts 2021: Udlægning af beton samt afretning ved hjælp af en rager (en såkaldt juster; skaft og PVC rør) for bygningens terrændæk. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Marts 2021: Udlægning af beton for bygningens terrændæk. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Marts 2021: Der bliver lagt armeringsnet ud og gjort klar til støbning af bygningens terrændæk. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Februar 2021: De færdige punktfundamenter på byggepladsen. Her kommer bygningens grid af betonsøjler til at stå. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Februar 2021: Punktfundamenterne tager form på byggepladsen. I forgrunden de op til 35 meter lange betonpæle, der forinden er rammet ned i undergrunden. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Februar 2021: Armeringskurve til bygningens punktfundamenter bliver bundet på pladsen og placeret inden støbning. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Februar 2021: De op til 35 meter lange betonpæle bliver rammet ned i jorden. Ca. 600 betonpæle i varierende længder kommer til at bære det kommende SIMAC. Foto: Tim Kildeborg Jensen

outdated-browser